Member List of 2002
Sl. Name Address Phone No. E-Mail
1. Sri Indranil Sen HB-8/2, Sector-3,
Salt Lake City,
Kolkata-700091.
(R) (033) 23379569  
2. Sri Prithwiraj Chakraborty B-302, Oxford View,
32/36, D. H. Road,
Kolkata-700008.
(R) (033) 24476290  
3. Sri Shirshendu Paul 206 Garia Main Road,
Akash Apartment, Flat-4A, Mahamayatala,
Kolkata-700084.
(R) (033) 24358500  
4. Sri Arka Maitra 4 South Park, Santhoshpur,
Kolkata-700075.
(R) (033) 65138831  
5. Sri Shouvik Chatterjee      
6. Sri Rhitban Dutta "Ananda Mela", Kumarpur more,
Sen Raleigh Road, Burdwan,
Asansol-4
   
7. Sri Arghya Paul C/o. N. K. Samanta,
6/C/B, Raja Peary Mohan Road,
Lichubagan, Uttarpara,
Hooghly-712258.
(R) (033) 26637729  
8. Sri Indradeep Bhattacharya C/o. Mira Chatterjee,
"Udayan", 16 Ashok Road,
Ganguly Bagan,
Kolkata-700084
(R) (033) 24349125
(M) 9830058214
 
9. Sri Biswa Pratim Das 207/A, Railway Officers Colony,
Sealdah Carshed Street,
Kolkata-700014.
(R) (033) 23604132  
10. Sri Kalyan Biswash      
11. Sri Chiranjib Dhar      
12. Sri Prayag Tirtha Roy Chowdhury 252B N. S. C. Bose Road,
Kolkata-700047.
(R) (033) 24716757
(M) 9477018552
prayagtirtha
@gmail.com
All Rights Reserved by Narendrapur Ramakrishna Mission Vidyalaya Praktani